LOCATION LIST

Group Hotels of FIRST CABIN

Tokyo /TOKYO

 • Akihabara, Tokyo
 • Nihonbashi, Tokyo
 • Kyobashi, Tokyo
 • Tsukiji, Tokyo
 • Atagoyama, Tokyo
 • Akasaka, Tokyo
 • Nishiazabu, Tokyo
 • Hanedakuko, Tokyo

Aichi /AICHI

 • TKP Nagoya

Kyoto /KYOTO

 • Kyoto

Osaka /OSAKA

 • Hanshin Nishiumeda
 • Osaka
 • Kansai Airport
 • Zhuang of Abe

Kyushu /KYUSHU

 • Fukuoka
 • Fukuoka